Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 ĐỀ có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 ĐỀ có đáp án và hướng dẫn giải.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 12 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 5 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).TUYỂN TẬP 10 ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp trường năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải

Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp trường năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải ôn thi theo 10 đề


TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………

BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 1: Xe thứ nhất chứa được 4,4 tấn hàng, xe thứ hai chứa được 2,3 tấn hàng, xe thứ ba chứa được số hàng nhiều hơn trung bình cộng số tấn hàng của cả ba xe là 1 tạ. Hỏi xe thứ ba chứa được bao nhiêu tấn hàng?

Trả lời: …………..tấn hàng. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Hướng dẫn

Đổi: 1 tạ = 0,1 tấn

Vì xe thứ ba chứa được số hàng nhiều hơn trung bình cộng số tấn hàng của cả ba xe là 0,1 tấn nên xe thứ ba sẽ phải bù cho hai xe còn lại 0,1 tấn.

Trung bình cộng mỗi xe chứa số tấn hàng là:

(4,4 + 2,3 + 0,1) : 2 = 3,4 (tấn)

Xe thứ ba chứa được số tấn hàng là: 3,4 + 0,1 = 3,5 (tấn)

Điền 3,5

……………

Câu 3: Một hình vuông có chu vi là 42cm. Độ dài một cạnh của hình vuông đó là … cm. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)

Hướng dẫn

Độ dài một cạnh của hình vuông là: 42 : 4 = 10,5 (cm)

Điền 10,5

……………..

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng?

a/ 25% của 5 là 1  b/ 15% của 4 là 6  c/ 20% của 4 là 1  d/ 15% của 5 là 0,75

Câu 6: Tìm x biết: 3,5 × x + 45 = 73. Giá trị của x là: ……………..

Hướng dẫn

3,5 × x + 45 = 73

3,5 × x        = 73 – 45

3,5 × x        = 28

x        = 28 : 3,5

x        = 8

Điền 8

………….

Để xem tiếp Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh – Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 12 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Trường năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin