Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 ôn luyện theo 290 bài toán

Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 ôn luyện theo 290 bài toán.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 290 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 6: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 BAO GỒM CÓ 290 BÀI TOÁN ÔN THI:

  • PHẦN ĐỀ
  • PHẦN ĐÁP ÁN ĐÚNG

TUYỂN TẬP 290 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 6 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán lớp 6 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 ôn theo 290 bài toán

Violympic Toán tiếng việt lớp 6 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 290 BÀI TOÁN


…………

Câu 2: Số nào dưới đây là một ước nguyên âm của 16?

a/ -6                      b/ -8                      c/ -3                      d/ -9

Chọn B

Câu 3: Số thập phân 76,245 có chữ số hàng phần trăm là:

a/ 4                       b/ 5                       c/ 7                       d/ 2

Chọn A

Câu 4: Hình nào dưới đây có độ dài các cạnh đều bằng nhau?

a/ Hình thang cân                     b/ Hình thoi

c/ Hình chữ nhật                      d/ Hình bình hành

Chọn B

Câu 5: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều rộng bằng 20m và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta muốn lát gạch hình vuông cạnh 5dm lên trên nền nhà đó. Biết rằng tổng số tiền mua gạch là 320 000 000 đồng. Hỏi giá tiền một viên gạch là bao nhiêu?

(phần mạch vữa không đáng kể).

a/ 100 000 đồng             b/ 320 000 đồng

c/ 160 000 đồng             d/ 200 000 đồng

Chọn A

Câu 6: Cửa hàng A đang kinh doanh mặt hàng thời trang. Trong hai tháng đầu, mỗi tháng cửa hàng lãi 35 triệu đồng. Nhưng đến tháng thứ 3, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cửa hàng bị lỗ 12 triệu đồng. Hỏi sau ba tháng tình hình của cửa hàng thế nào?

a/ Lãi 82 triệu đồng                            b/ Lãi 58 triệu đồng

c/ Lỗ 82 triệu đồng                                      d/ Lỗ 58 triệu đồng

Chọn B

………….

Để xem tiếp Bộ 290 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 theo sgk mới // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


…………..

Câu 13: Một hình vuông có diện tích bằng diện tích của hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 16cm và 18cm. Chu vi của hình vuông đó là:

a/ 48cm                          b/ 24cm                          c/ 56cm                          d/ 28cm

Chọn A

Câu 14: Một hình chữ nhật có chiều dài là a(cm) và chiều rộng là b(cm). Nếu giảm chiều dài đi 2cm và tăng chiều rộng thêm 4cm nữa thì chu vi của hình chữ nhật đó thay đổi như thế nào?

a/ Tăng thêm 2cm                    b/ Giảm đi 4cm

c/ Tăng thêm 4cm                    d/ Giảm đi 2cm

Chọn C

Câu 15: Có 13 que gỗ gồm 3 que dài 1cm, 3 que dài 2cm, 6 que dài 4cm, 1 que dài 5cm. Hỏi phải bỏ đi 1 que gỗ loại nào để 12 que còn lại có thể xếp nối được thành một hình vuông mà không được bẻ các que gỗ?

a/ Que gỗ loại 1cm                             b/ Que gỗ loại 2cm

c/ Que gỗ loại 5cm                             d/ Que gỗ loại 4cm

Chọn B

………….

Để xem tiếp Bộ 290 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 6 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 theo sgk mới // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin