Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 2 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM có đáp án)

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 2 năm 2023 – 2024 mở ngày 13/ 09/2023 (ĐẠT 300 ĐIỂM).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Việt lớp 6 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 2 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 6 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 2 NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁNPHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 13/9/2023)


BÀI 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG


Câu 1: Phép chia 3641 cho 12 có thường là a và số dư là b. Khi đó:

a/ a = 302             b/ a = 304             c/ a = 305              d/ a = 303

Chọn D

Câu 2: Kết quả của phép tính: 1125 × 4 là:

a/ 4500                 b/ 1121                 c/ 4480                 d/ 1129

Chọn A

Câu 3: Khi chia một số cho 63 thì số dư lớn nhất có thể là:

a/ 61                     b/ 62                    c/ 63                     d/ 64

Chọn B

……….

Để xem tiếp Đề thi – Đáp án Violympic Toán lớp 6 năm nay và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo: 0919.281.916 (Zalo) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là: ……

Điền 98764

Câu 2: Biết số tự nhiên x thỏa mãn 36 × 85 – 36 × x = 36 × 60.

Khi đó x = ….

Điền 25

Câu 3: Biết số tự nhiên x thỏa mãn 9.x = 909. Khi đó x = ….

Điền 101

Câu 4: Cho số tự nhiên n. Khẳng định: “n + 1 là số liền sau của n.” là đúng hay sai? Đúng điền 1. Sai điền 0

Trả lời: ……………..

Điền 1.

…………….

Để xem tiếp Đề thi – Đáp án Violympic Toán tiếng việt lớp 6 năm nay và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo: 0919.281.916 (Zalo) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


BÀI 3: LEO DỐC


Câu 1: Trong một phép chia, biế a là số bị chia, b là số chia, q là thương, r là số dư. Khi đó:

a/ a = b.r + q                   b/ a = b.q + r         c/ a = b.q – r         d/ a = b.r – q

Chọn B

Câu 2: So sánh: XVI … XIV

Điền >

Câu 3: Cho a và b là các số tròn chục biết 25 < a < b < 48. Khi đó a.b = ….

Điền 1200

Câu 4:    Số tự nhiên gồm 624 chục và 9 đơn vị là….

Điền 6249

Câu 5:    Tìm số có ba chữ số biết chữ số hàng trăm gấp ba lần chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị. Số cần tìm là …

Điền 931

……………..

Để xem tiếp Đề thi – Đáp án Violympic Toán TV lớp 6 Vòng 2 năm nay và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo: 0919.281.916 (Zalo) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

About admin