Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 5 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 5 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án).


Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Toán TV lớp 6 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:

  • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: ToanIQ.com
  • Quét mã QR hỗ trợ tư vấn, giải đáp, đặt mua tài liệu:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 5 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


NỘI DUNG VÒNG 5 GỒM CÓ 3 BÀI THI:


  • BÀI THI SỐ 1: ĐẬP DẾ
  • BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 5 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


BÀI 1: ĐẬP DẾ


Câu 1: Phân tích số 52 ra thừa số nguyên tố ta được:

a/ 2.26                            b/ 22.13                          c/ 521                    d/ 4.13

Chọn B

Câu 2: Tam giác đều ABC có chu vi là 30cm. Độ dài cạnh AB là:

a/ 30cm                          b/ 20cm                          c/ 10cm                          d/ 40cm

Chọn C

Câu 3: Hình nào dưới đây có hai đường chéo vuông góc với nhau?

a/ Hình bình hành                              b/ Hình thang

c/ Hình chữ nhật                      d/ hình thoi

Chọn D

Câu 4: Số nào dưới đây khi phân tích ra thừa số nguyên tố thì chứa cả thừa số 2 và 3?

a/ 32                     b/ 35                     c/ 23                     d/ 24

Chọn D

Câu 5: Tập hợp ước nguyên tố của 536 là:

a/ {2; 4; 8; 67}               b/ {8; 67}             c/ {2; 67}              d/ {67}

Chọn C

Câu 6: Tìm tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn 25 ⋮ (x + 1).

a/ {5; 25}              b/ {0; 4; 24}                            c/ {1; 5; 25}                   d/ {4; 24}

Chọn B

……

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu mới ôn thi Violympic Toán – VIOEDU lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Hình chữ nhật ABCD có AB = 6cm, BC = 4cm.

Diện tích của hình chữ nhật đó là …cm2.

Điền 24

Câu 2: Một tờ giấy hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 24cm và 18cm. Diện tích của tờ giấy đó là ….cm2.

Điền 216

Câu 3: BCNN(12, 40) = …

Điền 120

Câu 4: Hình thang có chiều cao bằng 5cm và tổng độ dài hai đáy bằng 12cm thì có diện tích là ….cm2.

Điền 30

Câu 5: 90 là bội chung nhỏ nhất của cặp số nào dưới đây?

a/ 18 và 20            b/ 10 và 80                     c/ 9 và 0                d/ 30 và 9

Chọn D

Câu 6: So sánh ƯCLN (52, 76) …. ƯCLN (36, 42)

Điền <

Câu 7: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống :

Biết 204 = 2x.3y.17. Khi đó x …..y.

Điền >

……

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu mới ôn thi Violympic Toán – VIOEDU lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 3: LEO DỐC


Câu 1: Giá trị của biểu thức nào dưới đây là một số tròn chục?

a/ 36.63                b/ 25.52                         c/ 38.84                d/ 51.15

Chọn B

Câu 2: Có thể viết 25 978 = 2.10a + 5.10b + 9.10c + 7.10d + 8.

Khi đó a + b + c + d = …

Điền 10

Câu 3: Tìm số tự nhiên x biết (3x + 35) : 2 – 16 = 18.5.

Giá trị của x là ….

Điền 59

Câu 4: Giá trị của biểu thức 268 + 55 – 365 là:

a/ 3820                           b/ 3280                          c/ 3028                           d/ 3082

Chọn C

Câu 5: Số nào dưới đây khi phân tích ra thừa số nguyên tố thì chứa cả thừa số 3 và 5?

a/ 288                             b/ 200                            c/ 256                             d/ 225

Chọn D

Câu 6: Cho số tự nhiên có dạng 5a9b¯, biết số đó chia hết cho cả 2, 5 và 9.

Khi đó a + b = …

Điền 4

Câu 7: ƯCLN(12, 28, 32) = …

Điền 4

Câu 8: Tính: 25.62 – 25.48 + 25.86 = …

Điền 2500

Câu 9: Hình chữ nhật ABCD có AB = 6cm, BC = 4cm.

Chu vi của hình chữ nhật đó là …..cm.

Điền 20

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán – VIOEDU lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


Nhằm đáp ứng nhu cầu các bậc PH, GV và các em HS trên toàn quốc, hệ thống Toán IQ cung cấp bộ đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 6 năm 2023 – 2024 bao gồm có Vòng 1 – Vòng 2 – Vòng 3 – Vòng 4 – Vòng 5 – Vòng 6 – Vòng 7 – Vòng 8 – Vòng 9 – Vòng 10 giúp các em HS có kiến thức và ôn tập tốt trước khi bước vào các vòng thi.  Nội dung mẫu các bậc PH, GV và các em HS có thể xem mẫu tại đây:


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) hoặc Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin