Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải)

Đăng ký nhận Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải) vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).


NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1:  CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
  • BÀI 2:  ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3:  LEO DỐC

Ngoài ra, hiện tại chúng tôi đã xây dựng bộ đề thi ôn Violympic Toán lớp 6 cho Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 sắp tới và Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 6 chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024. Để tránh những mạo danh đáng tiếc, các bậc PH và Thầy cô giáo quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 6 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 6 NĂM 2023 - 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI

………………

Để xem tiếp đề Violympic Toán 6 Vòng 6 năm nay – Đề ôn thi Vioedu lớp 6 ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ câu hỏi ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ 22 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 6 vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) – 0919.281.916 (Thầy Thích).


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024


BÀI 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG

………………

CÂU 3: Đại lượng nào dưới đây được biểu thị bằng số nguyên âm?

a/ Khoảng cách từ nhà đến trường               b/ Số tiền lãi

c/ Những năm trước Công nguyên               d/ Nhiệt độ sôi của nước

Chọn C

CÂU 4: Biết a, b, c, d lần lượt là số đối của các số 15; -36; -24; 48. Số lớn nhất là:

a/ b                       b/ a                       c/ d                       d/ c

Chọn A

CÂU 5: Cặp số nào dưới đây có tổng là một số nguyên tố?

a/ 9 và -9                        b/ 3 và 11

c/ -6 và 10                      d/ -5 và 12

Chọn D

CÂU 6: Biết A = (-15) + 34 + (-25). Số nào dưới đây lớn hơn giá trị của biểu thức A?

a/ -3                      b/ -6                      c/ -9                      d/ -8

Chọn A


……………

Để xem tiếp đề Violympic Toán Tiếng Việt lớp 6 Vòng 6 năm 2023 – 2024 – Đề ôn thi Vioedu lớp 6 ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ câu hỏi ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ 22 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 6 vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) – 0919.281.916 (Thầy Thích).

About admin