Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án).


Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Toán TV lớp 6 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:

  • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: ToanIQ.com
  • Quét mã QR hỗ trợ tư vấn, giải đáp, đặt mua tài liệu:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 8 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


NỘI DUNG VÒNG 8 CẤP HUYỆN GỒM CÓ 3 BÀI THI:


  • BÀI THI SỐ 1: ĐẬP DẾ
  • BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 8 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


BÀI 1: ĐẬP DẾ


Câu 1: Phân tích số 168100 ra thừa số nguyên tố ta được:

a/ 2.5.41               b/ 22.52.412                     c/ 22.5.412                      d/ 23.52.41

Chọn B


Câu 2: Hình nào dưới đây có 2 đường chéo vuông góc?

a/ Hình thang                           b/ Hình chữ nhật

c/ Hình thoi                              d/ Hình bình hành

Chọn C


Câu 3: Tính A = 36 : (-2) + (-28)

a/ A = -46             b/ A = 6                         c/ A = -10                       d/ A = 100

Chọn A


Câu 4: Số nào dưới đây là một ước nguyên âm của 15?

a/ -5                      b/ -10                    c/ 15                     d/ 3

Chọn A


Câu 5: Biết chữ số x thỏa mãn 305x¯ chia hết cho 9.

Khi đó Giá trị của biểu thức A = x3 + 14 là:

a/ A = 743            b/ A = 742                     c/ A = 14                        d/ A = 15

Chọn D

……

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán – VIOEDU lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


Nhằm đáp ứng nhu cầu các bậc PH, GV và các em HS trên toàn quốc, hệ thống Toán IQ cung cấp bộ đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 6 năm 2023 – 2024 bao gồm có Vòng 1 – Vòng 2 – Vòng 3 – Vòng 4 – Vòng 5 – Vòng 6 – Vòng 7 – Vòng 8 – Vòng 9 – Vòng 10 giúp các em HS có kiến thức và ôn tập tốt trước khi bước vào các vòng thi.  Nội dung mẫu các bậc PH, GV và các em HS có thể xem mẫu tại đây:


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) hoặc Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin