Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 300 bài toán

Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 300 bài toán trọng điểm có đáp án và hướng dẫn giải.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 6: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm gợi ý từ BTC // Tuyển tập bộ 22 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024:

  • PHẦN ĐỀ
  • PHẦN ĐÁP ÁN ĐÚNG

TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 6 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán Tiếng Việt lớp 6 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán lớp 6 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 300 BÀI TOÁN


…………

Câu 3: Có bao nhiêu số nguyên n thỏa mãn (2n − 1)⋮(n + 1) ?

A. 1                  B. 2                     C. 3                             D. 4

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Tính A = 4 + 16 + 36 + … + 10000.

Trả lời: a = …

Điền 171700

Câu 5: Kết quả của phép tính 20222023 – 20222022 là:

a/ 2021.20222022                b/ 2023.20222022                c/ 2023                     d/ 2022

Chọn A

Câu 6: Phân tích số 365 000 ra thừa số nguyên tố ta được:

a/ 24.53.73                            b/ 23.54.73                           c/ 34.53.73                d/ 33.54.73

Chọn B

………….

Để xem tiếp Bộ ôn 300 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập các bài toán ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 6 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 6 năm 2023-2024 dành cho các em HS ôn trong đội tuyển toán và học ở lớp nguồn trọng điểm, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 10: Thư viện của một trường có khoảng từ 450 đến 500 quyển sách. Nếu xếp vào giá sách mỗi ngăn 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển đều vừa đủ ngăn. Tính số sách của thư viện?

a/ 490 quyển sách                      b/ 480 quyển sách

c/ 460 quyển sách                      d/ 470 quyển sách

Chọn B

Câu 11:  Khi chia 135 cho một số tự nhiên, ta được thương bằng 6 và còn dư. Biết rằng số chia nhỏ nhất có thể trong phép chia đó là a và số dư tương ứng là b.

Giá trị biểu thức a + b là…

Điền: 35.

…………..

Để xem tiếp Bộ ôn 300 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 6 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập các bài toán ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 6 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 6 năm 2023-2024 dành cho các em HS ôn trong đội tuyển toán và học ở lớp nguồn trọng điểm, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


Hiện tại cô Trang có cung cấp các tài liệu bồi dưỡng dành riêng cho các em HS lớp 6 và lớp 7, lớp 8, lớp 9 năm học 2024 – 2025:

  • Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 & Bộ Toán 6 cơ bản và làm quen với các bài toán nâng cao theo chương học của SGK mới.
  • Tuyển tập 15 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 7 & Bộ Toán 7 cơ bản và làm quen với các bài toán nâng cao theo chương học của SGK mới.
  • Tuyển tập 280 bài toán lớp 6 ôn thi Thách thức tài năng Toán học Việt Nam (VMTC).
  • Tuyển tập 267 bài toán lớp 7 ôn thi Thách thức tài năng Toán học Việt Nam (VMTC).
  • Tuyển tập 260 bài toán lớp 8 ôn thi Thách thức tài năng Toán học Việt Nam (VMTC).
  • Tài liệu luyện đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024, Đề ôn thi Vioedu lớp 6 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ đề.
  • Tài liệu luyện đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024, Đề ôn thi Vioedu lớp 7 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ đề.
  • Tuyển tập 15 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 8 và 19 chuyên đề bồi dưỡng hsg Toán 9.

Mọi thông tin chi tiết, hỗ trợ tư vấn học tập, đăng ký tài liệu chuẩn, vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang bên Toán IQ theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Thầy Thích).

Hiện nay, có nhiều đối tượng mạo danh lại cô Trang, để chia sẻ, bán lại tài liệu, cắt xén các bộ tài liệu, chuyển đổi lệch file, do đó các bậc PH và Thầy cô giáo lưu ý!

About admin