Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 1 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 1 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án).


Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Toán TV lớp 7 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:

  • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: ToanIQ.com
  • Quét mã QR hỗ trợ tư vấn, giải đáp, đặt mua tài liệu:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 1 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


NỘI DUNG VÒNG 1 GỒM CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI THI SỐ 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG
  • BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 1 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


BÀI 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG


Câu 1: Thực hiện trò chơi: Tung đồng xu 1 lần. Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của trò chơi trên có bao nhiêu phần tử?

a/ Vô số                          b/ 1                       c/ 3                       d/ 2

Chọn D


Câu 2: Số nào sau đây là số thập phân âm?

a/ -0,145                         b/ 1,452                         c/ 156                             d/ -124

Chọn A

……..


Câu 4: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

a/ Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 1500 và nhỏ hơn 1800.

b/ Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 1200 và nhỏ hơn 1500.

c/ Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1200.

d/ Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 00 và nhỏ hơn 900.

Chọn D


Câu 5: Một hình thoi có diện tích 36cm2.

Độ dài đường chéo lớn gấp đôi độ dài đường chéo nhỏ.

Tổng độ dài hai đường chéo của hình thoi đó là

a/ 30cm                          b/ 36cm                          c/ 24cm                          d/ 18cm

Chọn D


Câu 6: Cho hình thang cân ABCD có CD = 2AB = 12cm, chu vi tam giác ADC là 25cm. Chu vi tam giác ABC là

a/ 18cm                          b/ 37cm                          c/ 19cm                          d/ 20cm

Chọn C


Câu 7: Phép tính nào sau đây có kết quả là số nguyên?

a/ 42,56 + 24,56                      b/ 42,56 – (-24,56)

c/ -24,56 – 42,56                     d/ -24,56 + 42,56

Chọn D


Câu 8: Cho A = 45,22 – 24,56 – 21,47. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

a/ A < -0,9            b/ A > 0,9             c/ 0 < A < 0,9                 d/ -0,9 < A < 0

Chọn D


Câu 9: Trên tia Ox lấy các điểm A, B, C sao cho OA = 3cm, OB = 5cm, OC = 7cm. Dựng các hình vuông OAMN, ABDE, BCFG. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

a/ Trong ba hình vuông, ABDE có diện tích lớn nhất.

b/ Trong ba hình vuông, OAMN có diện tích lớn nhất.

c/ Trong ba hình vuông, BCFG có diện tích lớn nhất.

d/ Ba hình vuông có diện tích bằng nhau.

Chọn B

…….

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán 7 – VIOEDU lớp 7 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


Nhằm đáp ứng nhu cầu các bậc PH, GV và các em HS trên toàn quốc, hệ thống Toán IQ cung cấp bộ đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 7 năm 2023 – 2024 bao gồm có Vòng 1 – Vòng 2 – Vòng 3 – Vòng 4 – Vòng 5 – Vòng 6 – Vòng 7 cấp Trường – Vòng 8 cấp Quận/ Huyện – Vòng 9 cấp Tỉnh – Vòng 10 cấp Quốc gia giúp các em HS có kiến thức và ôn tập tốt trước khi bước vào các vòng thi.  Nội dung mẫu các bậc PH, GV và các em HS có thể xem mẫu tại đây:


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) hoặc Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin