Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM có đáp án)

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 1 năm 2023 – 2024 mở ngày 06/ 09/2023 (ĐẠT 300 ĐIỂM).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Việt lớp 7 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) – 0919.281.916 (Thầy Thích)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 1 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 7 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024
ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 1 NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN


PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 06/9/2023)


BÀI 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG


…………….

Câu 2: Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về góc tù?

a/ Góc tù là góc có số đo bằng 90 độ.

b/ Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ.

c/ Góc tù là góc có số đo lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 90 độ.

d/ Góc tù là góc có số đo bằng 180 độ.

Chọn B

Câu 3: “Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải ….số hạng đó.”.

Cụm từ thích hợp điền vào dấu ba chấm để hoàn thành “Quy tắc chuyển vế” trên là:

a/ giữ nguyên                  b/ bỏ đi                 c/ đổi dấu              d/ nghịch đảo

Chọn C

…………………..


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


…………………

Câu 5: Một quyển sách có giá niêm yết là 27 500 đồng. Nếu cửa hàng giảm giá 20% thì giá bán mới của quyển sách đó là …..đồng.

Điền 22000

…………………


BÀI 3: LEO DỐC


………………….

Câu 2: Trên trục số, nếu a < b thì

a/ điểm biểu diễn số a nằm bên phải điểm biểu diễn số b.

b/ điểm biểu diễn số a nằm trùng với điểm biểu diễn số b.

c/ điểm biểu diễn số a nằm bên trái điểm biểu diễn số b.

d/ điểm biểu diễn số a nằm ở điểm gốc 0.

Chọn C

…………………….

Câu 6: Từ độ cao –0,5km so với mực nước biển, cứ mỗi phút tàu ngầm lại lặn sâu thêm 0,03km. Hỏi sau 1 giờ thì độ cao của tàu so với mực nước biển là bao nhiêu ki-lô-mét? Trả lời: …km.

Điền -2,3

Câu 7: Một hình thoi có diện tích 36cm2.

Độ dài đường chéo lớn gấp đôi độ dài đường chéo nhỏ.

Tổng độ dài hai đường chéo của hình thoi đó là

a/ 30cm                 b/ 36cm                          c/ 24cm                 d/ 18cm

Chọn D

……………………..

Để xem tiếp Đề thi – Đáp án Violympic Toán lớp 7 năm nay và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo: 0919.281.916 (Zalo) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

About admin