Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 2 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM có đáp án)

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 2 năm 2023 – 2024 mở ngày 13/ 09/2023 (ĐẠT 300 ĐIỂM).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Việt lớp 7 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 2 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 7 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 2 NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁNPHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 13/9/2023)


BÀI 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG


Câu 1: 36% của 125 là:

a/ 45                     b/ 89                     c/ 161                             d/ 347

Chọn A

……….

Câu 3: Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về số đo của góc tù?

a/ Góc tù có số đo bằng 90 độ

b/ Góc tù có số đo bằng 180 độ

c/ Góc tù có số đo lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 90 độ

d/ Góc tù có số đo lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ

Chọn D

Câu 4: Cặp số hữu tỉ nào dưới đây có tổng bằng 15?

a/ -7,19 và 7,81                        b/ 7,19 và -7,81

c/ -7,19 và 22,19                      d/ 7,19 và -22,19

Chọn C

…………..

Để xem tiếp Đề thi – Đáp án Violympic Toán lớp 7 năm nay và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo: 0919.281.916 (Zalo) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


………….

Câu 3: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống :

So sánh: -3/5 ……….. 7/-10

Điền >

Câu 4: Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Độ dài đoạn thẳng AM là …..cm.

Điền 3

Câu 5: Cho góc xOy là góc tù. M là một điểm nằm trong góc xOy.

Khẳng định nào sau đây chắc chắn sai?

a/ Góc xOM là góc vuông                  b/ Góc xOM là góc nhọn

c/ Góc xOM là góc bẹt                       d/ Góc xOM là góc tù

Chọn C

…………….

Để xem tiếp Đề thi – Đáp án Violympic Toán tiếng việt lớp 7 năm 2023 – 2024 và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo: 0919.281.916 (Zalo) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


BÀI 3: LEO DỐC


Câu 1: Góc bẹt là góc có số đo là …..0.

Điền 180

Câu 2: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống :

So sánh: .

Điền <

Câu 3: Khẳng định: “Số 0 không có số đối.” là đúng hay sai?

Đúng điền 1, Sai điền 0.

Trả lời: …

Điền 0

Câu 4: Cho a và b là hai số nghịch đảo của nhau. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

a/ a . b = 1           b/ a – b = 0           c/ a + b = 0           d/ a : b = 1

Chọn A

……………

Để xem tiếp Đề thi – Đáp án Violympic Toán TV lớp 7 Vòng 2 năm nay và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo: 0919.281.916 (Zalo) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Xem thêm vòng thi số 1 năm nay:

Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM có đáp án)

About admin