Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 3 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 3 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án).


Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Toán TV lớp 7 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:

  • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: ToanIQ.com
  • Quét mã QR hỗ trợ tư vấn, giải đáp, đặt mua tài liệu:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 3 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


NỘI DUNG VÒNG 3 GỒM CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI THI SỐ 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG
  • BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 3 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Căn bậc hai số học của 81 là …

Điền 9


Câu 2: Giá trị x < 0 thỏa mãn |x – 2,1| = 4,5 là …

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn nhất)

Điền -2,4

………….


Câu 6: Cho tia Ax và điểm O không thuộc đường thẳng chứa tia Ax. Trên tia Ax lấy các điểm B, C, D sao cho AB = 4cm, AC = 9cm, AD = 5cm.

Khẳng định nào sau đây là đúng ?

a/ Tia OB nằm giữa hai tia OA và OD

b/ Tia OD nằm giữa hai tia OA và OB

c/ Tia OC nằm giữa hai tia OB và OD

d/ Tia OA nằm giữa hai tia OB và OC

Chọn A


Câu 7: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

a/ Tổng của một số hữu tỉ và một số vô tỉ luôn là một số hữu tỉ

b/ Tổng của hai số vô tỉ luôn là một số vô tỉ

c/ Tổng của một số hữu tỉ và một số vô tỉ luôn là một số vô tỉ

d/ Tổng của hai số vô tỉ luôn là một số hữu tỉ

Chọn C


Câu 8: Một hộp có 15 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng, 4 viên bi xanh, 1 viên bi tím. Rút ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp.

Khả năng rút được viên bi màu gì là thấp nhất?

a/ Màu tím            b/ Màu vàng                             c/ Màu đỏ             d/ Màu xanh

Chọn A


Câu 9: Biểu thức A = (5x – 11,4)2 – 33,16 đạt giá trị nhỏ nhất khi x = …

(Nếu kết quả là số thập phân thì Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn nhất)

Điền 2,28

………..

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán 7 – VIOEDU lớp 7 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


Nhằm đáp ứng nhu cầu các bậc PH, GV và các em HS trên toàn quốc, hệ thống Toán IQ cung cấp bộ đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 7 năm 2023 – 2024 bao gồm có Vòng 1 – Vòng 2 – Vòng 3 – Vòng 4 – Vòng 5 – Vòng 6 – Vòng 7 cấp Trường – Vòng 8 cấp Quận/ Huyện – Vòng 9 cấp Tỉnh – Vòng 10 cấp Quốc gia giúp các em HS có kiến thức và ôn tập tốt trước khi bước vào các vòng thi.  Nội dung mẫu các bậc PH, GV và các em HS có thể xem mẫu tại đây:


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) hoặc Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin