Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 3 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM có đáp án)

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 3 năm 2023 – 2024 mở ngày 04/ 10/2023 (ĐẠT 300 ĐIỂM).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Việt lớp 7 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 3 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 7 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024 (CÓ ĐÁP ÁN ĐÚNG)


BÀI 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG


Câu 1: Minh xem đồng hồ thì thấy đồng hồ đang chỉ đúng 12 giờ trưa. Góc tạo bởi kim giờ và kim phút của đồng hồ lúc đó là:

a/ Góc không                           b/ Góc bẹt

c/ Góc vuông                           d/ Góc nhọn

Chọn A

Câu 2: Biết (x4)m = x24. Khi đó:

a/ m = 96              b/ m = 28                       c/ m = 6                d/ m = 20

Chọn C

………………………..

Để xem tiếp Đề thi – Đáp án Violympic Toán lớp 7 Vòng 3 năm nay và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo: 0919.281.916 (Zalo) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 3 NĂM 2023 - 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI

About admin