Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 4 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 4 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án).


Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Toán TV lớp 7 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:

  • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: ToanIQ.com
  • Quét mã QR hỗ trợ tư vấn, giải đáp, đặt mua tài liệu:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 4 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


NỘI DUNG VÒNG 4 GỒM CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI THI SỐ 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG
  • BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 4 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


BÀI 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG


Câu 1: Cho dãy số: 6,9; 6,8; 6,7; …. Số 5,4 là số thứ mấy trong dãy số trên?

a/ 54                     b/ 16                     c/ 55                     d/ 15

Chọn B


Câu 2: R là kí hiệu của tập hợp nào sau đây?

a/ Tập hợp số hữu tỉ                           b/ Tập hợp số vô tỉ

c/ Tập hợp số nguyên                        d/ Tập hợp số thực

Chọn D

…………


Câu 5: Trong cụm từ WHO, có bao nhiêu chữ cái có hình ảnh của hai góc kề bù?

a/ 2                       b/ 3                       c/ 1                       d/ 0

Chọn C


Câu 6: Bộ ba số (m, n, p) nào sau đây thỏa mãn đẳng thức m2 = p2 – n2?

a/ (0,8; 1; 1,2)       b/ (0,6; 0,8; 1)                c/ (1; 1,2; 1,4)                d/ (0,4; 0,6; 0,8)

Chọn B


Câu 7: Cho hình chữ nhật ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Trong hình vẽ, có bao nhiêu góc đỉnh O là góc đối đỉnh với góc AOD?

a/ 3                       b/ 1                       c/ 4                       d/ 2

Chọn B

…………


Câu 9: Với a, b là hai số thực dương, a ≠ 1, số thực x thỏa mãn ax = b được kí hiệu là logab.

Giá trị nào sau đây không phải là số nguyên?

a/ log36                           b/ log31                          c/ log39                           d/ log33

Chọn A


Câu 10: Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số mà chữ số hàng trăm bằng 1?

a/ 100 số                        b/ 99 số                          c/ 90 số                          d/ 81 số

Chọn A


Câu 11: Hai góc bù nhau là hai góc

a/ có tổng số đo bằng 1800 và phải có cạnh chung

b/ có tổng số đo bằng 900

c/ có tổng số đo bằng 1800

d/ có tổng số đo bằng 900 và phải có cạnh chung

Chọn C

………..

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán 7 – VIOEDU lớp 7 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


Nhằm đáp ứng nhu cầu các bậc PH, GV và các em HS trên toàn quốc, hệ thống Toán IQ cung cấp bộ đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 7 năm 2023 – 2024 bao gồm có Vòng 1 – Vòng 2 – Vòng 3 – Vòng 4 – Vòng 5 – Vòng 6 – Vòng 7 cấp Trường – Vòng 8 cấp Quận/ Huyện – Vòng 9 cấp Tỉnh – Vòng 10 cấp Quốc gia giúp các em HS có kiến thức và ôn tập tốt trước khi bước vào các vòng thi.  Nội dung mẫu các bậc PH, GV và các em HS có thể xem mẫu tại đây:


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) hoặc Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin