Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 5 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 5 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án).


Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Toán TV lớp 7 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:

  • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: ToanIQ.com
  • Quét mã QR hỗ trợ tư vấn, giải đáp, đặt mua tài liệu:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 5 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


NỘI DUNG VÒNG 5 GỒM CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI THI SỐ 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG
  • BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 5 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


BÀI 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG


……

Câu 5: Cho x : y = 2,4 : 1,6 và x + y = 4,5. Trong các chữ số dùng để viết hai số x và y, chữ số nào lớn nhất?

a/ 7                       b/ 9                       c/ 6                       d/ 8

Chọn D


Câu 6: Cho góc xOz có số đo 400. Vẽ tia Ot sao cho Ox là tia phân giác của góc zOt. Trong hình vẽ có bao nhiêu góc nhọn?

a/ 3                       b/ 2                       c/ 0                       d/ 1

Chọn A


Câu 7: Làm tròn số a = 45,771 với độ chính xác d = 0,06 được số m.

Giá trị của m là ….

a/ 45,78                          b/ 45,8                           c/ 45,77                          d/ 45,7

Chọn B


Câu 9: Cho x là số hữu tỉ, y là số vô tỉ. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

a/ x + 2y chắc chắc là số hữu tỉ                    b/ x + 2y chắc chắc là số vô tỉ

c/ (2x + y)2 chắc chắc là số vô tỉ                            d/ (2x + y)2 chắc chắc là số hữu tỉ

Chọn B


Câu 10: Phần nguyên của số thực tỉ x, kí hiệu [x] là số nguyên lớn nhất không vượt quá x.

Hiệu x – [x] là phần lẻ của số thực x, kí hiệu là {x}.

Biểu thức nào sau đây có giá trị lớn nhất?

a/ {-3,56}                       b/ {-2,41}                       c/ {2,41}                        d/ {3,56}

Chọn B


Câu 11: Cho x, y là hai số thực thỏa mãn x + y = 0. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

a/ x8 = y8               b/ x10 + y10 = 0               c/ x9 – y9 = 0                  d/ x7 = y7

Chọn A

………..

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán 7 – VIOEDU lớp 7 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


Nhằm đáp ứng nhu cầu các bậc PH, GV và các em HS trên toàn quốc, hệ thống Toán IQ cung cấp bộ đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 7 năm 2023 – 2024 bao gồm có Vòng 1 – Vòng 2 – Vòng 3 – Vòng 4 – Vòng 5 – Vòng 6 – Vòng 7 cấp Trường – Vòng 8 cấp Quận/ Huyện – Vòng 9 cấp Tỉnh – Vòng 10 cấp Quốc gia giúp các em HS có kiến thức và ôn tập tốt trước khi bước vào các vòng thi.  Nội dung mẫu các bậc PH, GV và các em HS có thể xem mẫu tại đây:


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) hoặc Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin