Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 6 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 6 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án).


Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Toán TV lớp 7 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:

  • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: ToanIQ.com
  • Quét mã QR hỗ trợ tư vấn, giải đáp, đặt mua tài liệu:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 6 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


NỘI DUNG VÒNG 6 GỒM CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI THI SỐ 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG
  • BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 6 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


BÀI 3: LEO DỐC


…………

Câu 3: Cho các đường thẳng m, n, p phân biệt, nếu m // n và n // p thì m ⊥ p.

Khẳng định trên là đúng hay sai, nếu Đúng điền 1, Sai điền 0.

Điền 0


Câu 4: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống :

So sánh: -2,(2) + 2,2 …… 0.

Điền <


Câu 5: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống :

Cho x là số thực âm thì |-x| …. (-x).

Điền =

…………


Câu 7: Cho các đường thẳng a, b, c phân biệt, nếu a // b và b // c thì a // c.

Khẳng định trên là đúng hay sai, nếu Đúng điền 1, Sai điền 0.

Điền 1


Câu 8: Cho x và y là hai số thực trái dấu, khẳng định nào sau đây là đúng?

a/  x + y > 0.                  b/ x + y < 0.                   c/ x.y < 0.             d/ x.y > 0.

Chọn C

…………


Câu 47: Phát biểu nào sau đây là một định lí?

a/ Tia phân giác của hai góc kề nhau vuông góc với nhau.

b/ Tia phân giác của hai góc bù nhau vuông góc với nhau.

c/ Tia phân giác của hai góc đối đỉnh vuông góc với nhau.

d/ Tia phân giác của hai góc kề bù vuông góc với nhau.

Chọn D


Câu 48: Khẳng định nào sau đây là đúng?

a/  Một phân số tối giản với mẫu dương, mẫu số có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

b/  Một phân số tối giản với mẫu dương, mẫu số có ước nguyên tố là 2 hoặc 5 thì viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

c/  Một phân số tối giản với mẫu dương, mẫu số có ước nguyên tố là 2 hoặc 5 thì viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

d/  Một phân số tối giản với mẫu dương, mẫu số có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Chọn D

………….


Câu 61: Tìm x biết 0,4(5) + 0,6(3) = x : 45.

Giá trị của x là ….

Điền 49


Câu 62: Cho hai số thực a và b.

Khẳng định: “Nếu a3 = b3 thì a = b hoặc a = -b” là đúng hay sai?

Nếu Đúng điền 1, Sai điền 0.

Điền 0


Câu 63: Bốn số tự nhiên liên tiếp a < b < c < d có tổng là 66. Tỉ số nào sau đây nhỏ nhất?

a/  b : a.                 b/ c : b.                 c/  d : c.                 d/  d : a.

Chọn C

………..

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán 7 – VIOEDU lớp 7 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


Nhằm đáp ứng nhu cầu các bậc PH, GV và các em HS trên toàn quốc, hệ thống Toán IQ cung cấp bộ đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 7 năm 2023 – 2024 bao gồm có Vòng 1 – Vòng 2 – Vòng 3 – Vòng 4 – Vòng 5 – Vòng 6 – Vòng 7 cấp Trường – Vòng 8 cấp Quận/ Huyện – Vòng 9 cấp Tỉnh – Vòng 10 cấp Quốc gia giúp các em HS có kiến thức và ôn tập tốt trước khi bước vào các vòng thi.  Nội dung mẫu các bậc PH, GV và các em HS có thể xem mẫu tại đây:


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) hoặc Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin