Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải)

Đăng ký nhận Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải) vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).


NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1:  CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
  • BÀI 2:  ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3:  LEO DỐC

Ngoài ra, hiện tại chúng tôi đã xây dựng bộ đề thi ôn Violympic Toán lớp 7 cho Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 sắp tới và Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 7 chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024. Để tránh những mạo danh đáng tiếc, các bậc PH và Thầy cô giáo quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 7 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 6 NĂM 2023 - 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI

………………

Để xem tiếp đề Violympic Toán 7 Vòng 6 năm nay – Đề ôn thi Vioedu lớp 7 ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ câu hỏi ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ 15 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 7 vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) – 0919.281.916 (Thầy Thích).


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024


BÀI 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG

………………

Câu 2: Làm tròn số 4,547 đến chữ số thập phân thứ hai được kết quả là

a/ 4,60                  b/ 4,54                           c/ 4,55                  d/ 4,57

Chọn C

Câu 3: Cho tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 7cm, BC = 6cm, tam giác DEF có DE = 5cm, EF = 7cm, DF = 6cm. Cách viết nào sau đây là đúng?

a/ ∆BAC = ∆EDF                      b/ ∆BAC = ∆DFE

c/ ∆ABC = ∆DFE                      d/ ∆ABC = ∆EDF

Chọn D

Câu 4: Chia số 2024 thành 3 số tỉ lệ với 26; 21 và 41. Giá trị của số nhỏ nhất là:

a/ 483                             b/ 534                            c/ 598                             d/ 467

Chọn A

Câu 5: Cho tam giác ABC có AB = 3cm, AC = 4cm, góc A = 50° , M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Độ dài đoạn thẳng BE là

a/ 7cm                   b/ 1cm                            c/ 3cm                   d/ 4cm

Chọn D


……………

Để xem tiếp đề Violympic Toán Tiếng Việt lớp 7 Vòng 6 năm 2023 – 2024 – Đề ôn thi Vioedu lớp 7 ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ câu hỏi ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ 15 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 7 vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) – 0919.281.916 (Thầy Thích).

About admin