Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án).


Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Toán TV lớp 7 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:

  • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: ToanIQ.com
  • Quét mã QR hỗ trợ tư vấn, giải đáp, đặt mua tài liệu:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


NỘI DUNG VÒNG 7 GỒM CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI THI SỐ 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG
  • BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


BÀI 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG


……….

Câu 3: Dữ liệu nào sau đây là số liệu?

a/ Môn học yêu thích của các học sinh lớp 7A

b/ Tên các học sinh lớp 7A

c/ Tuổi của các học sinh lớp 7A

d/ Địa chỉ nhà của các học sinh lớp 7A

Chọn C


Câu 4: Giá trị của biểu thức |-2,52| : 3 nhỏ hơn số nào sau đây?

a/ -0,83                           b/ 0,85                           c/ -0,84                           d/ 0,84

Chọn B

………….


Câu 6: Cho x, y là các số thực khác 0 thỏa mãn x : 2 = y : 7. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

a/ (x – y) : (x + y) = 5 : (-9)                         b/ (x – y) : (x + y) = 9 : 5

c/ (x – y) : (x + y) = (-9) : 5                         d/ (x – y) : (x + y) = 5 : 9

Chọn A

…………


Câu 10: Kí hiệu [x] là số nguyên lớn nhất không vượt quá x.

Cho x là số thực thỏa mãn [x] : 2 = 3 : 6.

Khẳng định nào sau đây là đúng ?

a/ (x – 1)(x – 3) ≥ 0                          b/ (x – 1)(x – 3) ≤ 0

c/ (x – 1)(x – 3) > 0                          d/ (x – 1)(x – 3) < 0

Chọn B

………..

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán 7 – VIOEDU lớp 7 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


Nhằm đáp ứng nhu cầu các bậc PH, GV và các em HS trên toàn quốc, hệ thống Toán IQ cung cấp bộ đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 7 năm 2023 – 2024 bao gồm có Vòng 1 – Vòng 2 – Vòng 3 – Vòng 4 – Vòng 5 – Vòng 6 – Vòng 7 cấp Trường – Vòng 8 cấp Quận/ Huyện – Vòng 9 cấp Tỉnh – Vòng 10 cấp Quốc gia giúp các em HS có kiến thức và ôn tập tốt trước khi bước vào các vòng thi.  Nội dung mẫu các bậc PH, GV và các em HS có thể xem mẫu tại đây:


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) hoặc Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin