Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án).


Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Toán TV lớp 7 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:

  • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: ToanIQ.com
  • Quét mã QR hỗ trợ tư vấn, giải đáp, đặt mua tài liệu:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


NỘI DUNG VÒNG 8 CẤP HUYỆN GỒM CÓ 3 BÀI THI:


  • BÀI THI SỐ 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
  • BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


BÀI 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG


Câu 1: Giá trị x = 5 thỏa mãn đẳng thức nào sau đây?

a/ x2 = -25                      b/ x2 = 25                       c/ x2 = 5                         d/ x2 = -5

Chọn B


Câu 2: Giá trị x = 3 thỏa mãn đẳng thức nào sau đây?

a/ x2 = -9                        b/ x2 = 9                         c/ x2 = 3                         d/ x2 = -3

Chọn B

………


Câu 7: Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 3 thì

a/ x = 3 : y                      b/ x = 3y                        c/ y = 3 : x                      d/ y = 3x

Chọn D


Câu 8: Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 2 thì

a/ x = 2 : y                      b/ x = 2y                        c/ y = 2 : x                      d/ y = 2x

Chọn D

………….


Câu 9: Theo dự định, 12 công nhân mất 10 ngày để hoàn thành công việc. Nếu giảm đi 7 công nhân thì thời gian hoàn thành công việc đó sẽ thay đổi như thế nào so với dự định?

(Năng suất làm việc của các công nhân là như nhau)

a/ Tăng thêm 9 ngày                          b/ Tăng thêm 19 ngày

c/ Tăng thêm 14 ngày                        d/ Tăng thêm 24 ngày

Chọn C

………..

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán 7 cấp Huyện – VIOEDU lớp 7 cấp Trường, Quận/ Huyện vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


Nhằm đáp ứng nhu cầu các bậc PH, GV và các em HS trên toàn quốc, hệ thống Toán IQ cung cấp bộ đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 7 năm 2023 – 2024 bao gồm có Vòng 1 – Vòng 2 – Vòng 3 – Vòng 4 – Vòng 5 – Vòng 6 – Vòng 7 cấp Trường – Vòng 8 cấp Quận/ Huyện – Vòng 9 cấp Tỉnh – Vòng 10 cấp Quốc gia giúp các em HS có kiến thức và ôn tập tốt trước khi bước vào các vòng thi.  Nội dung mẫu các bậc PH, GV và các em HS có thể xem mẫu tại đây:


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) hoặc Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin