Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án).


Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Toán TV lớp 7 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:

  • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: ToanIQ.com
  • Quét mã QR hỗ trợ tư vấn, giải đáp, đặt mua tài liệu:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


NỘI DUNG VÒNG 9 CẤP TỈNH GỒM CÓ 3 BÀI THI:


  • BÀI THI SỐ 1: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI THI SỐ 2: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


BÀI 1: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Cho tam giác ABC đều, AM là tia phân giác góc A, M thuộc B.

Số đo góc MBA là ….0.

Điền 60


Câu 2: Giá trị của biểu thức |-3,4 – 2.1,5| là …..

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn nhất)

Điền 6,4

……….


Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 4 – |2x – 4| + |3x – 6|  là …

Điền 4


Câu 7: Cho x : y = 2,4 : 4 và x + y = 12. Trong hai số x và y, số nào có chữ số hàng phần mười bằng 5?

a/ Không số nào             b/ Chỉ x                          c/ Chỉ y                 d/ Cả x và y

Chọn D


Câu 8: Có bao nhiêu giá trị nguyên của x thỏa mãn |2x – 1| = 4 – x ?

Trả lời: Có …..giá trị nguyên.

Điền 1


Câu 9: Cho tam giác ABC cân tại A, số đo góc B là 630.

Kẻ BD vuông góc với AC, CE vuông góc với AB.

K là giao điểm của BD và CE. Số đo góc KAB là ….0.

Điền 27

………..

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán 7 cấp Tỉnh – VIOEDU lớp 7 cấp Trường, Quận/ Huyện vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


Nhằm đáp ứng nhu cầu các bậc PH, GV và các em HS trên toàn quốc, hệ thống Toán IQ cung cấp bộ đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 7 năm 2023 – 2024 bao gồm có Vòng 1 – Vòng 2 – Vòng 3 – Vòng 4 – Vòng 5 – Vòng 6 – Vòng 7 cấp Trường – Vòng 8 cấp Quận/ Huyện – Vòng 9 cấp Tỉnh – Vòng 10 cấp Quốc gia giúp các em HS có kiến thức và ôn tập tốt trước khi bước vào các vòng thi.  Nội dung mẫu các bậc PH, GV và các em HS có thể xem mẫu tại đây:


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) hoặc Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin