Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 2 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM Có hướng dẫn giải)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 2 năm 2023 – 2024 mở ngày 20/ 09/2023 (ĐẠT 300 ĐIỂM có hướng dẫn giải).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) 
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 2 Toán Tiếng Anh 2 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: SẮP XẾP
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 2 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 2 năm 2023 - 2024

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 2 năm 2023 - 2024

Đề thi Violympic Toán TA lớp 2 Vòng 2 năm 2023 - 2024 có đáp án

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 2 năm 2023 - 2024


PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 20/9/2023)


About admin