Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 5 năm 2021 – 2022 (Có hướng dẫn giải)

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 5 năm 2021 – 2022 


ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 5 (ngày mở vòng 14/ 12/ 2021)

Tài liệu ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 vòng 7 cấp Trường năm học 2021-2022 và các vòng vòng 8 cấp Quận Huyện, vòng 9 cấp Tỉnh và vòng 10 cấp quốc gia.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

Violympic Toán tiếng việt lớp 5 Vòng 1 năm 20201 - 2022


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 5 NĂM 2021 – 2022

Nội dung đề Violympic Toán 3 Vòng 5 năm 2021 -2022 có 3 bài thi:

  • BÀI THI SỐ 1: BỨC TRANH BÍ ẨN
  • BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC

About admin