Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 1 năm 2023 – 2024 mở ngày 06/ 09/2023 (Có hướng dẫn giải).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 1 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: SẮP XẾP TĂNG DẦN
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 5 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024
PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 6/9/2023)


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 1 năm 2023 - 2024 có đáp án

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 1 năm 2023 - 2024

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh 5 Vòng 1 năm 2023 - 2024


………………..

Câu 2: If the numerator is smaller than the denominator, then the fraction:

Nếu tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó:

a/ is less than 1 nhỏ hơn 1               b/ is greater than 1

c/ is equal to 1                                   d/ is equal to 0

Câu 3: Fill in the blank with the correct sign.

Điền dấu thích hộp vào chỗ trống để được phép so sánh đúng?

258 437 ___ 258 502

Điền <

Câu 4: If you switch the positions of the digits 3 and 5 in the number 3256, which statement is correct?

Nếu đổi vị trí của chữ số 3 và chữ số 5 trong số 3256 thì câu nào đúng?

a/ the number increases                             b/ the number does not change

c/ the number decreases                      d/ the number has more digits

Hướng dẫn

Nếu đổi vị trí chữ số 3 và 5 thì ta được số mới là: 5236.

Vì 5236 > 3256 nên số đó tăng lên.

………………..

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán TA lớp 4 Vòng 1 năm nay và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin