Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 2 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM Có hướng dẫn giải)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 2 năm 2023 – 2024 mở ngày 20/ 09/2023 (ĐẠT 300 ĐIỂM có hướng dẫn giải).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 2 Toán Tiếng Anh 5 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 5 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 2 năm 2023 - 2024

Đề thi Violympic Toán TA lớp 5 Vòng 2 năm 2023 - 2024 có đáp án

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 2 năm 2023 - 2024PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 20/9/2023)


BÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Calculate: Tính: 23 × 15 =

a/ 365                             b/ 345                   c/ 355                             d/ 335

Câu 2: What is the quotient q and remainder r of the division 547 : 4 ?

Thương q và số dư r của phép chia 547 : 4 là gì?

a/ q = 136 and r = 3               b/ q = 136 and r = 0

c/ q = 3 and r = 136                 d/ q = 136 and r = 27

Câu 3: 120m 46cm = ……….cm. The number to fill in the blank is

12000cm + 46cm = 12046cm. Số điền vào chỗ trống là:

a/ 1246                 b/ 12046               c/ 120046             d/ 166

Câu 4: If Nếu x = 4, then thì  3/4 × x = 3/4 × 4 = 3

a/ 4                       b/ 2                       c/ 3                       d/ 6

Câu 5: If the perimeter of a rhombus is 8dm, what will be the length of each side of the rhombus?

Nếu chu vi của một hình thoi là 8dm, mỗi cạnh của hình thoi có độ dài là gì?

a/ 4cm                   b/ 4cm                  c/ 20cm                 d/ 40cm

Hướng dẫn

Đổi: 8dm = 80cm.

Độ dài mỗi cạnh hình thoi là: 80 : 4 = 20 (cm)

Câu 6: What is the width of a rectangular room with a perimeter of 96ft and a length of 30ft?

Chiều rộng của một căn phòng hình chữ nhật có chu vi là 96ft và chiều dài là 30ft là gì?

a/ 24ft                   b/ 18ft                  c/ 66ft                   d/ 32ft

Hướng dẫn

Nửa chu vi căn phòng hình chữ nhật là: 96 : 2 = 48 (ft)

Chiều rộng của căn phòng hình chữ nhật là: 48 – 30 = 18 (ft)

……………

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán Tiếng anh 5 Vòng 2 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin