Giải đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Giải đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023 – 2024 mở ngày 06/ 09/2023 (Có hướng dẫn giải).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 1 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024PHẦN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 3 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 6/9/2023)


Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023 - 2024 có giải chi tiếtBÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN


BẢNG 1

684 – 140 = 815 + 57 – 328 100 – 50 = 5 × 5 + 25
258 = 365 – 107 10 : 2 × 9 = 561 – 516
5 × 8 + 160= 120 + 80

BẢNG 2

5 × 3 = 15 685 – 458 = 75 + 152 2 × 5 = 10
400 – 350 = 25 : 5 × 10 100 = 1m = …cm

……………………

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán TV lớp 3 năm nay và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 5km × 8 = ……..km

Điền 40

Câu 2: 5kg × 5 + 38kg = 25kg + 38kg = 63…..kg. Số cần điền vào chỗ trống là: …..

Điền 63

Câu 3: 5 × 5 = …….Kết quả của phép tính trên là:

Điền 25

Câu 4: Kết quả của phép tính: 40 : 5 + 124 là: ….8 + 124 = 132

Điền 132

Câu 5: Tuấn phải hoàn thành 20 bài tập về nhà trong 2 ngày cuối tuần. Hỏi mỗi ngày Tuấn phải làm bao nhiêu bài tập về nhà? (Biết số bài tập cần làm mỗi ngày như nhau).

Trả lời: …………. bài tập.

Hướng dẫn

Mỗi ngày Tuấn phải làm số bài tập là: 20 : 2 = 10 (bài)

Điền 10

…………………

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán tiếng việt 3 năm nay và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 3: LEO DỐC


………………..

Câu 29: Một cửa hàng có 52 lít sữa. Cửa hàng đã bán được 37 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít sữa?

a/ 27 lít                 b/ 25 lít                 c/ 89 lít                 d/ 15 lít

Hướng dẫn

Cửa hàng còn lại số lít sữa là: 52 – 37 = 15 (lít)

Câu 30: Một người đi xe máy đã đi hết quãng đường 115km trong 3 giờ. Giờ thứ nhất người đó đi được 42km. Giờ thứ hai người đó đi được 38km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Trả lời: ….km

Hướng dẫn

Giờ thứ ba người đó đi được số ki-lô-mét là: 115 – 42 – 38 = 35 (km)

Điền 35

………………..

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán 3 năm nay và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin