Giải đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Giải đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 1 năm 2023 – 2024 mở ngày 06/ 09/2023 (Có hướng dẫn giải).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 1 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024PHẦN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 5 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 6/9/2023)BÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN


Đề thi Violympic Toán lớp 5 năm 2023 - 2024 Vòng 1 có giải chi tiết


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Số 5 trăm triệu có bao nhiêu chữ số 0?

a/ 6 chữ số            b/ 7 chữ số            c/ 8 chữ số             d/ 9 chữ số

Câu 2: Phân số bằng phân số 3/7 là:

a/  7/14                     b/  12/28                    c/ 6/9                        d/ 13/17

Câu 3: Chữ số 4 trong số 492 357 061 thuộc hàng nào?

a/ hàng triệu                             b/ hàng chục triệu

c/ hàng trăm triệu                      d/ hàng trăm nghìn

Câu 4:  của 1 giờ là: ….

a/ 75 phút             b/ 40 phút             c/ 50 phút              d/ 45 phút

Câu 5: Một tổ công nhân mỗi ngày đều sản xuất được 1560 sản phẩm. Hỏi sau 12 ngày, tổ công nhân đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

a/ 18 720 sản phẩm                  b/ 16 720 sản phẩm

c/ 16 620 sản phẩm                  d/ 18 620 sản phẩm

Hướng dẫn

Sau 12 ngày, tổ công nhân đó sản xuất được số sản phẩm là:

1560 × 12 = 18 720 (sản phẩm)

………………………………

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán 5 năm nay và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin