Giải đề thi Violympic Toán TA lớp 3 Vòng 5 năm 2023 – 2024

Hướng dẫn Giải đề thi Violympic Toán TA lớp 3 Vòng 5 năm 2023 – 2024 mở ngày 22 – 11 – 2023.


Đăng ký nhận đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 5 năm 2023 – 2024 và các bộ câu hỏi ôn thi Violympic Toán 3 – Toán Tiếng Anh 3 – Tiếng Việt 3 – TNTV lớp 3 – Vioedu lớp 3 cấp Trường năm học 2023 – 2023 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 NĂM 2023 – 2024 – VÒNG 5NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 3 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 3 VÒNG 5 NĂM 2023 - 2024

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 5 NĂM 2023 - 2024

…………………………………………………

BÀI 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 1: Amy has 36 sweets in a bag. She keeps 1/3 of them for herself and share the rest with friends. How many sweets will she gave to her friends?

Amy có 36 cái kẹo trong túi. Cô giữ 1/3 trong số đó cho riêng mình và chia sẻ phần còn lại với bạn bè. Cô ấy sẽ tặng bao nhiêu chiếc kẹo cho bạn bè của mình?

          a/ 24 sweets                    b/ 48 sweets          c/ 36 sweets          d/ 12 sweets

Hướng dẫn

          Số kẹo cô ấy giữ lại cho mình là: 36 : 3 = 12 (cái)

          Số kẹo cô ấy tặng cho bạn bè là: 36 – 12 = 24 (cái)

Chú ý: BTC chọn d/ 12 cái – thì đề bài phải hỏi số kẹo cô ấy giữ lại cho mình.

Câu 2: The remainder in division 58 : 6 is …                 Số dư của phép chia 58 : 6 là: …..

          a/ 4                       b/ 6                       c/ 9                       d/ 10

Câu 3: Your class is having a pizza party. You buy 8 pizzas. Each pizza has 7 slices. How many slices is that altogether?

Lớp của bạn đang tổ chức một bữa tiệc pizza. Bạn mua 8 chiếc pizza. Mỗi chiếc bánh pizza có 7 lát. Tổng cộng có bao nhiêu lát?

          a/ 56 slices            b/ 15 slices            c/ 1 slices              d/ 52 slices

Hướng dẫn

          Tổng số lát pizza là: 7 × 8 = 56 (lát)

Câu 4: Fill in the blank: điền vào chỗ trống:

 1/6 of 42dm = 42dm : 6 = 7dm = …70…cm.

Điền 70

……………

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic Toán TA lớp 3 Vòng 5 năm 2023 – 2024 và Đề thi Violympic – VIOEDU lớp 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 13 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin