Giải đề thi Violympic Toán TA lớp 5 Vòng 5 năm 2023 – 2024

Hướng dẫn Giải đề thi Violympic Toán TA lớp 5 Vòng 5 năm 2023 – 2024 mở ngày 22 – 11 – 2023.


Đăng ký nhận đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 5 năm 2023 – 2024 và các bộ câu hỏi ôn thi Violympic Toán 5 – Toán Tiếng Anh 5 – Tiếng Việt 5 – TNTV lớp 5 – Vioedu lớp 5 cấp Trường năm học 2023 – 2023 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 NĂM 2023 – 2024 – VÒNG 5NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 5 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 5 VÒNG 5 NĂM 2023 - 2024

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 5 NĂM 2023 - 2024


………….

Câu 2: Ben paid $900 for a sofa. The price of the sofa Jane purchased was 2/3 the price that Ben paid. How much did Jane pay for her sofa?

Ben trả 900 đô la cho một chiếc ghế sofa. Giá chiếc ghế sofa Jane mua bằng 2/3 giá Ben trả. Jane đã trả bao nhiêu cho chiếc ghế sofa của cô ấy?

          a/ $600                 b/ $900                 c/ $300                 d/ $1200

Hướng dẫn

Giá chiếc ghế Jane mua là: 900 × 2/3  = 600 ($)

Câu 3: A rectangular shopping mall has an area of 3/5 of a square kilometer. The length is 3/2 kilometers. What is the width of the shopping mall?

Một khu mua sắm hình chữ nhật có diện tích 3/5 km2. Chiều dài là 3/2 km. Chiều rộng của trung tâm mua sắm là bao nhiêu?

          a/ 3/2 km                   b/ 2/3 km                  c/ 2/5 km                  d/ 1/2 km

Hướng dẫn

          Chiều rộng khu trung tâm mua sắm là: 3/5 : 3/2 = 2/5 (km)

……………….

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic Toán TA lớp 5 Vòng 5 năm 2023 – 2024 và Đề thi Violympic – VIOEDU lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Trường năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin