Giải quyết bài toán hay trong Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 3

Giải quyết bài toán hay trong Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 3 năm 2023 – 2024.

Đăng ký cập nhật đề thi Violympic Toán TA lớp 4 năm nay vui lòng liên hệ cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

Đề bài: Given the figure:

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 3 NĂM 2023-2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI

OA = 2dm. The perimeter of the square MNPQ is …..cm.

HƯỚNG DẪN GIẢI

DỊCH:

Given the figure: Cho hình sau (HÌNH TRÊN)

OA = 2dm. The perimeter of the square MNPQ is …..cm.

OA = 2dm. Chu vi của hình vuông MNPQ là ……..cm.

Hướng dẫn

          Đổi: 2dm = 20cm

AC dài là: 20 × 2 = 40 (cm)

AC là độ dài đường kính hình tròn tâm O, mà độ dài đường kính tâm O cũng bằng cạnh hình vuông MNPQ.

Vậy chu vi hình vuông MNPQ là: 40 × 4 = 160 (cm)

Điền 160

About admin