Hình học 7 – Quan hệ vuông góc – Song song – Bài tập nâng cao – Bài 1

Hình học 7 – Quan hệ vuông góc – Song song – Bài tập nâng cao – Bài 1.

Đề bài: Cho 6 đường thẳng cắt nhau tại O. Xét các góc không có điểm trong chung, chứng tỏ rằng tồn tại một góc lớn hơn 300, tồn tại một góc nhỏ hơn 300.

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Thích

Đăng ký học tập bồi dưỡng HSG Toán lớp 7 theo chuyên đề qua Video dành cho các em HS trên toàn quốc: https://www.toaniq.com/hoc-toan-lop-7-co-ban-va-nang-cao-theo-chuyen-de-thay-thich/


Giải:

Có 6 đường thẳng cắt nhau tại O nên tạo thành 6.2 = 12 góc không có điểm trong chung.

Tổng của 12 góc không có điểm trong chung có số đo là: 3600 (1)

+) Giả sử trong 12 góc trên không có góc nào lớn hơn 300

  • Tổng số đo của 12 góc nhỏ hơn 12.300 = 3600 (Mâu thuẫn với (1))
  • Điều giả sử là sai
  • Tồn tại một góc lớn hơn 300 (đpcm).

+) Giả sử trong 12 góc trên không có góc nào nhỏ hơn 300

  • Tổng số đo của 12 góc lớn hơn 12.300 = 3600 (Mâu thuẫn với (1))
  • Điều giả sử là sai
  • Tồn tại một góc nhỏ hơn 300 (đpcm).

Chúc các em học tập tốt.

Thân.


TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 7

  1. Tuyển tập 16 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7: https://www.toaniq.com/tai-lieu-boi-duong-hsg-toan-lop-7-qua-16-chuyen-de-thay-thich/
  2. Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG Toán lớp 7 có đáp án chi tiết: https://www.toaniq.com/tuyen-tap-100-de-luyen-thi-hsg-mon-toan-lop-7-co-dap-an/
  3. Chương trình học Toán lớp 7 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề qua Video dành cho HS trên toàn quốc, chi tiết tại: https://www.toaniq.com/hoc-toan-lop-7-co-ban-va-nang-cao-theo-chuyen-de-thay-thich/

Mọi thông tin về đặt mua tài liệu và học tập trực tuyến vui lòng liên hệ trực tiếp tới Thầy Thích theo:

 

About admin