Hình học lớp 5 – Bài số 4

Tuyển tập các bài toán hình nâng cao cho học sinh lớp 5 – phát triển bởi toán iq. Chúng tôi nhận gia sư, dạy học trực tuyến, giải đáp toán tiểu học qua email và điện thoại.

Bài 4: Cho hình tam giác ABC. Trên cạnh AB, lấy điểm D sao cho AD = 2DB. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = 2EC. Nối B với E, C với D, đoạn thẳng BE cắt CD tại G. So sánh S.GDB và S.GEC.

Giải

bai-4-dang-4

S. ABC = S.DBC (chung đường cao vẽ từ C đến AB và AB = 3BD)

S.ABC = S.EBC (chung đường cao vẽ từ B đến AC, AC = 3EC)

Vậy S.DBC = S.EBC

Mà: S.DBC = S.GDB + S.GBC; S.EBC = S.GEC + S.GBC

Suy ra: S.GDB = S.GEC

About thaytoan