Hỏi Số 579 thuộc cột nào?

Các số nguyên dương lẻ được điền vào bảng sau đây sao cho cứ 3 ô để cách 1 ô? Hỏi số 579 thuộc cột nào?

A B C D E F G H I J K L M N
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83
85 87 89 91 93 95 97 99 101 103
105 107 109  111  113

Theo: Đề thi Tìm Kiếm Tài Năng Toán Học Trẻ (4 – 5)

About thaytoan