HS Lớp 6 Lê Chí Cường Trường Trung Học Huỳnh Văn Nghệ có hỏi:

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trực tuyến] – HS Lớp 6 Lê Chí Cường Trường Trung Học Huỳnh Văn Nghệ có hỏi:

Đề bài: Chứng tỏ rằng:
a)  7n+10 và 5n+7 là hai số nguyên tố cùng nhau
b)  3x+1 và 5x+1 là hai số nguyên tố cùng nhau
c)  3n+2 và 5n+2 là hai số nguyên tố cùng nhau

Giải:

Về bài toán này, ba bài toán giống nhau, Thầy hướng dẫn một bài, còn hai bài còn lại em làm tương tự.

a) Gọi d = ƯCLN(7n + 10, 5n + 7). Suy ra:

7n + 10 ⋮ d và 5n + 7 ⋮ d

=> (7n + 10) ⋮ d và 7.(5n + 7) ⋮ d

=> 35n + 50 ⋮ d và 35n + 49 ⋮ d

=> (35n + 50) – (35n + 49) ⋮ d

=> 1 ⋮ d

=> d = 1

=> Hai số 7n + 10 và 5n + 7 là hai số nguyên tố cùng nhau (đpcm).

Chúc em học tập tốt 🙂

Thân ái!

About admin