Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1 năm 2023 – 2024

Giải đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1 năm 2023 – 2024 mở ngày 06/ 09/2023 (Có hướng dẫn giải).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 1 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024PHẦN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 6/9/2023)


Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1 năm 2023 - 2024 có giải chi tiếtBÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN


BẢNG 1

24 + 24 = 48 11 + 5 = 16 11 + 12 = 23 15 – 3 = 12 63 = 98 – 55 + 20

BẢNG 2

39 = 15 + 24 14 = 10 + 4 68 = 98 – 44 + 14 30 + 21 = 51 36 = 14 + 22

……………

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán TV lớp 2 năm nay và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


………..

Câu 27: Trong cuộc thi chạy ngắn, thời gian chạy của An, Bình, Liên, Duyên lần lượt là 18 giây, 23 giây, 16 giây và 20 giây. Hỏi bạn nào là người chạy nhanh nhất?

a/ An                     b/ Bình                 c/ Liên                  d/ Duyên

Hướng dẫn

Vì 16 giây < 18 giây < 20 giây < 23 giây nên bạn Liên chạy nhanh nhất.

……………..

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 năm nay và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 3: LEO DỐC


Câu 1: Phép tính 34 + 40 là số gồm:

a/ 7 chục và 7 đơn vị                         b/ 7 chục và 4 đơn vị

c/ 4 chục và 4 đơn vị                         d/ 4 chục và 7 đơn vị

Hướng dẫn Ta có: 34 + 40 = 74.


Câu 2: So sánh: 27 – 15 và 20.

a/ 27 – 15 > 20                                  b/ 27 – 15 < 20

c/ 27 – 15 = 20                                  d/ Không so sánh được

Hướng dẫn: 27 – 15 = 12 < 20


Câu 3: So sánh: 35 + 21 và 55

          a/ 35 + 21 > 55                                 b/ 35 + 21 < 55

c/ 35 + 21 = 55                                  d/ Không so sánh được

Hướng dẫn: Ta có: 35 + 21 = 56 > 55


Câu 4: Phép tính 55 – 14 là số gồm:

Hướng dẫn: Ta có: 55 – 14 = 41.

a/ 1 chục và 1 đơn vị                         b/ 1 chục và 4 đơn vị

c/ 4 chục và 1 đơn vị                        d/ 4 chục và 4 đơn vị

……………..

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán lớp 2 năm nay và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin