Luyện Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 8 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 (Hội thi Đình)

Luyện Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 8 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 (Hội thi Đình) có đáp án tham khảo.


Đăng ký đặt mua tài liệu ôn TNTV lớp 5 cấp Quốc gia vui lòng liên hệ trực tiếp Cô Trang Toán IQ: 0948.228.325 (Zalo).


Các bài tập ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 Vòng 8 cấp Quốc gia năm nay được soạn dựa theo các chủ điểm dưới đây:

 • Chủ điểm 1: Quy tắc chính tả phân biệt các phụ âm đầu dễ nhầm
 • Chủ điểm 2: Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa
 • Chủ điểm 3: Từ Hán – Việt
 • Chủ điểm 4: Danh từ, động từ, tính từ, đại từ, quan hệ từ.
 • Chủ điểm 5: Câu ghép, các nối các vế câu ghép.
 • Chủ điểm 6: Các loại dấu câu đã học.
 • Chủ điểm 7: Cách liên kết câu trong đoạn văn.
 • Chủ điểm 8: Biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hoá.
 • Chủ điểm 9: Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam
 • Chủ điểm 10: Câu đố
 • Chủ điểm 11: Đọc hiểu văn bản văn học

LUYỆN ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 (HỘI THI ĐÌNH)TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 8 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024:


Luyện đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 8 cấp quốc gia năm 2023 - 2024 hội thi Đình

Luyện đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp quốc gia năm 2023 - 2024 hội thi Đình

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 8 năm 2023 – 2024 cấp Quốc gia (Hội Thi Đình) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 106 đề thi môn Toán vào trường chuyên, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất. 

Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 8 năm 2023 - 2024 hội thi Đình

Đề thi TNTV lớp 5 Vòng 8 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 hội thi Đình


TUYỂN TẬP 300 CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024


PHẦN ĐÁP ÁN THAM KHẢO


Câu 1: Điền vào chỗ trống “r/d” hoặc “gi”:

rắn …r…ỏi           rèn ….gi….ũa       danh ….gi…á       dong ….r…iềng

Câu 2: Đáp án nào dưới đây có từ chứa tiếng đánh dấu thanh sai vị trí?

a/ mềm mượt, huệ tây, hoài niệm                 b/ chải chuốt, xét duyệt, biến hoá

c/ hoà bình, khuynh hướng, mướp đắng      d/ chuyển động, vườn tược, tàu thủy

Câu 3: Điền một từ bắt đầu bằng ch hoặc tr để chỉ vật dụng của sĩ tử thời phong kiến nước ta mang theo vào trường thi để có chỗ ngồi làm bài, làm bằng tre hoặc nứa, hình giống cái giường nhưng thường hẹp và thấp hơn.

Là cái ……….chõng….

Câu 4: Dòng nào dưới đây gồm các từ viết đúng chính tả?

a/ Súc tích, chuân truyên, soi xét, truyện trò

b/ Sản xuất, đường xá, cọ xát, chạm trổ

c/ phố xá, truân chuyên, ranh giới, tranh giành

d/ trân châu, trăn trở, thủy trung, trau chuốt

Câu 5: Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống sau:

dư …d…..ả; câu ….ch…uyện;  ….s…uất ăn; ghe ….x….uồng

Câu 6: Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?

          a/ dành độc lập   b/ giành giải           c/ để dành             d/ tranh giành

Câu 7: Điền vào chỗ trống “s” hoặc “x”

…s…úc tích

Đường ….s…á

Câu 8: Điền tiếng có vần “en” hoặc “eng” là tên một loại hình nghệ thuật dân gian của đồng bào các dân tộc Tày – Nùng, thường được diễn xướng cùng đàn tính.

Đáp án: hát …then…

………………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 8 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 (Thi Đình) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 106 đề thi môn Toán vào trường chuyên, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất. 

About admin