Một của hàng có 48 bao gạo, mỗi bao gạo nặng 50 kg. Cửa hàng đã bán được 1/3 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

[Hỗ trợ giải Toán lớp 5] – Đề bài: Một của hàng có 48 bao gạo, mỗi bao gạo nặng 50 kg. Cửa hàng đã bán được 1/3 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Giải:

Trước khi bán, cửa hàng có số gạo là: 50 x 48 = 2400 (kg).

Số gạo cửa hàng đã bán đi là: 2400 : 3 = 800 (kg).

Số gạo còn lại của cửa hàng là: 2400 – 800 = 1600 (kg).

Đáp số: 1600 kg gạo.

About admin