Một số bài toán nâng cao về Tỉ lệ thức trong Toán lớp 7

[Bổ trợ kiến thức Toán lớp 7] – Chuyên đề về Tỉ lệ thức.

Buổi hôm nay, Thầy hướng dẫn các em một số bài toán nâng cao về tỉ lệ thức trong chương trình Đại số lớp 7.

Trong video này, sẽ giúp các em nắm vững lý thuyết về:

  1. Tính chất tỉ lệ thức
  2. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

Chúc các em học tập tốt.


CÁC EM XEM VIDEO DƯỚI ĐÂY HOẶC TRUY CẬP VÀO LINK YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=vcsJnlvDDws

About admin