Một số bài toán nâng cao về ƯCLN và BCNN Toán lớp 6

[Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 6] – Một số bài toán nâng cao về ƯCLN và BCNN Toán lớp 6.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký học tập môn Toán 6 theo chương trình cơ bản và nâng cao, vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916.

Các em có thể xem tài liệu và tải tài liệu tại đây:

 http://www.slideshare.net/boiduongtoanlop6/mt-s-bi-ton-v-cln-v-bcnn-nng-cao-ton-lp-6

About admin