Một Số Bài Toán Tìm Giá Trị Phân Số Của Một Số

Toán về phân số là một trong những dạng toán cơ bản ở chương trình toán lớp 5, nó cũng thường xuyên được sử dụng ở các đề thi học kỳ, học sinh giỏi và thi tuyển sinh vào 6 các trường chuyên. Tùy từng mức độ của đề thi mà ta bắt gặp những bài dễ hoặc khó. Để giúp các em học sinh lớp 5 nắm chắc hơn toán về phân số thì ở bài viết này tôi xin đưa ra dạng toán về phân số đó là Tìm giá trị phân số của một số. Ngoài bài viết này tôi sẽ sớm bổ xung thêm các dạng toán nhỏ nữa của toán phân số lớp 5 nhằm giúp ích các em nhiều hơn.

Bài viết đưa ra một số ví dụ và lời giải tham khảo, rất mong sự sáng tạo và ý thức của các em. Hãy đọc đề bài và tự giải rồi so sánh kết quả với kết quả của chúng tôi. Đó là cách học tập hiệu quả nhất đối với các em. Sau đây xin mời các em đến với các bài toán được chọn lọc từ Bộ 15 Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 5:

Bài 1. Có tất cả 720kg gạo gồm ba loại: 1/6 số đó là gạo thơm, 3/8 số đó là gạo nếp, còn lại là gạo tẻ. Tính số ki-lô-gam mỗi loại.

Giải

Số ki-lô-gam gạo thơm là: 720 x 1/6 = 120 (kg)

Số ki-lô-gam gạo nếp là: 720 x 3/8 = 270 (kg)

Số ki-lô-gam gạo tẻ là: 720 – (120 + 270) = 330 (kg)

Đ/S: 120 kg gạo thơm; 270 kg gạo nếp và 330 kg gạo tẻ.

Bài 2. Lớp 5A trồng rau trên một đám đất hình chữ nhật dài 9m và rộng 3m. Lớp 5B trồng rau trên một đám đất hình chữ nhật có diện tích bằng 2/3 diện tích đám đất của lớp 5A. Hỏi đám đất của lớp 5B có chiều dài là bao nhiêu, biết rằng hai đám đất đó có chiều rộng bằng nhau.

Giải

Diện tích đám đất trồng rau của lớp 5A là: 9 x 3 = 27 (m2)

Diện tích đám đất trồng rau của lớp 5B là: 27 x 2/3 = 18 (m2)

Chiều dài đám đất của lớp 5B là: 18 : 3 = 6 (m)

Đ/S: 6 (m)

Bài 3. Một đàn trâu, bò, ngựa có tất cả 120 con. Biết rằng số trâu bằng 2/3 tổng số bò và ngựa, số ngựa bằng 1/5 tổng số trâu và bò. Hãy tính số con mỗi loại.

Giải

Do số trâu bằng 2/3 tổng số bò và ngựa nên nếu ta coi số trâu là 2 phần bằng nhau thì tổng số bò và ngựa là 3 phần như thế. Vậy 120 con là: 2 + 3 = 5 phần như vậy.

Do đó, số trâu bằng 2/5 tổng số trâu, bò và ngựa.

Lại có, số ngựa bằng 1/5 tổng số trâu và bò nên nếu số ngựa là 1 phần thì tổng số trâu và bò là 5 phần như thế. Vậy tổng số trâu, bò và ngựa là: 1  + 5 = 6 phần như vậy.

Do đó, số ngựa bằng: 1 : 6 = 1/6 tổng số trâu, bò và ngựa.

Số con trâu là: 120 x 2/5 = 48 (con)

Số con ngựa là: 120 x 1/6 = 20 (con)

Số con bò là: 120 – (48 + 20) = 52 (con)

Đ/S: 48 con trâu, 52 con bò và 20 con ngựa.

About thaytoan