Myts 2019 lớp 8 Vòng 1 – Câu 1

CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TOÁN HỌC TRẺ MYTS NĂM 2019 VÒNG 1

KHỐI LỚP 8

Câu 1. Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn a – b = 1, b – c = 2. Tính giá trị của biểu thức: P = a2 + b2 + c2 – ab – bc – ca.


HƯỚNG DẪN GIẢI


Xem thêm: Tuyển tập 260 bài toán luyện thi MYTS lớp 8 tại đây:


Xem thêm: Tuyển tập 15 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8:


Liên hệ tư vấn, đặt mua các tài liệu và chương trình học:

  • Điện thoại: 0919.281.916 (Zalo – Đoàn Thích)
  • Email: hoctoaniq@gmail.com
  • Website: https://www.toaniq.com

About admin