Myts 2019 lớp 8 Vòng 1 – Câu 3

CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TOÁN HỌC TRẺ MYTS NĂM 2019 VÒNG 1

KHỐI LỚP 8

Câu 3. Một hộp bút chì màu gồm ba loại: xanh, đỏ, vàng. Biết rằng tổng số bút màu đỏ và màu vàng nhiều hơn số bút màu xanh là 5; tổng số bút màu xanh và màu vàng nhiều hơn số bút màu đỏ là 13. Hỏi hộp có bao nhiêu bút màu vàng?


HƯỚNG DẪN GIẢI


Xem thêm: Tuyển tập 260 bài toán luyện thi MYTS lớp 8 tại đây:


Xem thêm: Tuyển tập 15 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8:


Liên hệ tư vấn, đặt mua các tài liệu và chương trình học:

  • Điện thoại: 0919.281.916 (Zalo – Đoàn Thích)
  • Email: hoctoaniq@gmail.com
  • Website: https://www.toaniq.com

About admin