Myts 2019 lớp 8 Vòng 1 – Câu 7

CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TOÁN HỌC TRẺ MYTS NĂM 2019 VÒNG 1

KHỐI LỚP 8

Câu 7. Một câu lạc bộ toán có 15 bạn, thuộc các khối lớp 7, 8 và 9. Tất cả các thành viên của câu lạc bộ đã góp 40 quyển sách cho thư viện nhà trường. Biết rằng mỗi bạn lớp 7 góp 1 quyển, mỗi bạn lớp 8 góp 4 quyển, và mỗi bạn lớp 9 góp 6 quyển. Tìm số học sinh của từng khối lớp trong câu lạc bộ đó.


Để xem hướng dẫn giải đề thi MYTS 2019 lớp 8 vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916 (Zalo) để đặt mua tài liệu.


Xem thêm: Tuyển tập 260 bài toán luyện thi MYTS lớp 8 tại đây:


Xem thêm: Tuyển tập 15 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8:


Liên hệ tư vấn, đặt mua các tài liệu và chương trình học:

  • Điện thoại: 0919.281.916 (Zalo – Đoàn Thích)
  • Email: hoctoaniq@gmail.com
  • Website: https://www.toaniq.com

About admin