Người ta làm một cái hộp bằng tôn hình lập phương không có nắp , cạnh của hộp là 45 cm . Tính thể tích của hộp và diện tích miếng tôn để làm hộp đó ( không kể mép hàn )

[Hỗ trợ giải toán lớp 5] – Đề bài: Người ta làm một cái hộp bằng tôn hình lập phương không có nắp , cạnh của hộp là 45 cm . Tính thể tích của hộp và diện tích miếng tôn để làm hộp đó ( không kể mép hàn ).

Giải:

Thể tích cái hộp là:

45 x 45 x 45 = 91125 (cm3)

Diện tích miếng tôn để làm hộp là:

45 x 45 x 6 = 12150 (cm2)

Đ/s:

a) 91125 cm3.

b) 12150 cm2.

 

Tags:

About admin