Ôn thi toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 qua 14 chuyên đề

Ôn thi toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 qua 14 chuyên đề dành cho các kì thi toán quốc tế khối 2 và khối 3: Sasmo, Toán Titan, Kangaroo, IMAS, AMO, AMC, HKIMO …


PHỤ LỤC

Chủ đề 1. Quan sát, dãy số theo quy luật           

Chủ đề 2. Số, chữ số

Chủ đề 3. Các bài toán về ngày tháng, thời gian 

Chủ đề 4. Các bài toán về cái cân thăng bằng. Phương pháp so sánh, thay thế.

Chủ đề 5. Suy luận lôgic                                              

Chủ đề 6. Tính ngược từ cuối.

Chủ đề 7. Phối hợp các phép tính cộng, trừ, nhân chia.

Chủ đề 8. Bịt mắt nhặt bi                                             

Chủ đề 9. Các bài toán đếm, tính chu vi

Chủ đề 10. Diện tích   

Chủ đề 11. Định nghĩa các phép toán mới.

Chủ đề 12. Phép chia

Chủ đề 13. Các bài toán tính tuổi                                 

Chủ đề 14. Một số bài toán khác.


Bộ Tuyển tập 14 chuyên đề Toán quốc tế gồm các dạng toán tư duy thường gặp, giúp các em học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi SASMO và các kỳ thi Toán tiếng Anh khác như: Kangaroo, IMAS, AMO, AMC, titan, HKIMO, MYTS… khối 2 + 3.

Mỗi chủ đề gồm các lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập tự luyện, (bài tập được tổng hợp từ đề thi các năm, và các bài tập luyện tập tương tự) có hướng dẫn giải chi tiết.


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu:


Video mẫu giới thiệu tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi toán quốc tế lớp 2 và lớp 3, các bậc Phụ huynh và Giáo viên có thể xem tại đây:


About admin