PHÂN TÍCH ĐA THỨC DẠNG: x^(3m+1) + x^(3n+2) + 1 THÀNH NHÂN TỬ

Phân tích đa thức thành nhân tử là một trong những bài toán ứng dụng nhiều trong các kỳ thi chuyển cấp cũng như thi học sinh giỏi lớp 8, 9. Do hệ thống và các phương pháp để phân tích một đa thức thành nhân tử không thể gói gọn trong một bài viết vì thế hôm nay hệ thống toán iq chỉ giới thiệu đến các em một dạng đa thức thường gặp trong các đề thi và cách phân tích nó thành nhân tử.

Ta xét đa thức dạng: x^(3m + 1) + x^(3n + 2) + 1 với m, n nguyên.

Chúc các em thành công:

About thaytoan