Sinh nhật của Chi là ngày nào?

Hôm nay, toán IQ giới thiệu với các em một bài toán suy luận thông minh mà tôi xin đặt tên là: Sinh nhật của Chi là ngày nào?

Đề bài:

An và Bình vừa kết bạn với Chi và muốn biết sinh nhật của cô. Chi cho họ 10 đáp án có thể: 16/7, 17/7, 20/7, 18/8, 19/8, 15/9, 17/9, 15/10, 16/10, 18/10. Sau đó, Chi nói cho An biết tháng sinh và nói cho Bình biết ngày sinh.

An nói: Tôi không biết sinh nhật của Chi, nhưng tôi biết là Bình cũng không biết.

Bình nói: Ban đầu tôi không biết sinh nhật của Chi, nhưng giờ tôi biết rồi.

An nói: Vậy tôi cũng biết sinh nhật của Chi rồi.

Hỏi sinh nhật của Chi là ngày tháng nào?

Hãy tự giải trước khi xem lời giải tại: Lời giải bài toán Sinh nhật của Chi là ngày nào?

About thaytoan