So sánh hai lũy thừa M = (100^99 + 99^99)^100 và N = (100^100 + 99^100)^99 trong Toán lớp 7 nâng cao

So sánh hai lũy thừa M = (10099 + 9999)100 và N = (100100 + 99100)99 trong Toán lớp 7 nâng cao.


XEM THÊM TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 7

  1. Tuyển tập 16 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7: https://www.toaniq.com/tai-lieu-boi-duong-hsg-toan-lop-7-qua-16-chuyen-de-thay-thich/
  2. Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG Toán lớp 7 có đáp án chi tiết: https://www.toaniq.com/tuyen-tap-100-de-luyen-thi-hsg-mon-toan-lop-7-co-dap-an/

Hướng dẫn giải:

Ta có M = (10099 + 9999)100 = (10099 + 9999)99. (10099 + 9999)

= (10099 + 9999)99.10099 + (10099 + 9999)99. 9999

= (100100 + 100.9999)99 + (99.10099 + 99100)99 > (100100 + 100.9999)99

=> M > (100100 + 99.9999)99 > (100100 + 99100)99 = N

=> M > N


XEM THÊM:

TUYN TP 267 BÀI TOÁN ÔN THI TÀI NĂNG TOÁN HC TR MYTS LP 7 (MYTS 2016, MYTS 2017, MYTS 2018, MYTS 2019)


CÁC BẬC PH, HS VÀ GV CÓ THỂ XEM TÀI LIỆU MẪU TẠI ĐÂY:


Liên h tư vn hc tp và đt mua tài liu:


(Chương trình Giải đề thi MYTS năm 2016 lớp 7 – Giải đề thi MYTS năm 2017 lớp 7 – Giải đề thi MYTS năm 2018 lớp 7 – Giải đề thi MYTS năm 2019 lớp 7 và các bài toán tổng hợp liên quan).

About admin