Sử dụng quan hệ giữa đường vuông góc , đường xiên , hình chiếu. Để giải các bài toán cực trị hình học

Sử dụng quan hệ giữa đường vuông góc , đường xiên , hình chiếu. Để giải các bài toán cực trị hình học.

Xem thêm: Sử Dụng Quan Hệ Đường Vuông Góc, Đường Gấp Khúc Giải Các Bài Toán Cực Trị Hình Học.

About thaytoan