Sử Dụng Quan Hệ Đường Vuông Góc, Đường Gấp Khúc Giải Các Bài Toán Cực Trị Hình Học.

Sử Dụng Quan Hệ Đường Vuông Góc, Đường Gấp Khúc Giải Các Bài Toán Cực Trị Hình Học.

Xem thêm bài viết: Sử dụng quan hệ giữa đường vuông góc , đường xiên , hình chiếu. Để giải các bài toán cực trị hình học

About thaytoan