Thanh Toán Nợ Nần Trong Sinh Viên

Có 7 sinh viên sống trong một phòng tập thể. Trong năm học họ đã cho nhau vay số tiền nhỏ. Mỗi người đều ghi số tiền mình vay và số tiền mình cho người khác vay nhưng lại không ghi vay ai và cho ai vay. Trước khi nghỉ hè họ quyết định thanh toán nợ nần với nhau.

Bằng cách nào có thể thanh toán sòng phẳng nợ nần giữa các sinh viên? Bạn hãy tìm cách giải quyết sao cho đơn giản?

Giải

Gọi ak; bk lần lượt là số tiền mà sinh viên k (k = 1, 2, .., 7) đã vay và cho vay.

Ở mỗi sinh viên k ta xét hiệu: bk – ak.

Nếu được hiệu dương thì người này sẽ lấy về số tiền bk – ak, nếu hiệu này âm thì người đó phải bỏ ra số tiền là ak – bk.

About thaytoan