Thông tin lịch thi giải Violympic Toán lớp 5 trên mạng năm học 2015 – 2016

[Luyện thi Violympic Toán lớp 5 trên mạng] – Thông tin lịch thi giải Violympic Toán  lớp 5 trên mạng năm học 2015 – 2016.

Đăng ký khóa học Luyện thi giải Violympic Toán lớp 5 trên mạng năm học 2016 – 2017

STT

Cấp

Vòng thi

Ngày mở

Ghi chú

1

Vòng thi

tự luyện

Lớp 5- Vòng 1

05/9/2015 – Thứ 7

2

Lớp 5- Vòng 2

14/9/2015 – Thứ 2

3

Lớp 5- Vòng 3

28/9/2015 – Thứ 2

4

Lớp 5- Vòng 4

12/10/2015 – Thứ 2

5

Lớp 5- Vòng 5

26/10/2015 – Thứ 2

6

Lớp 5- Vòng 6

09/11/2015 – Thứ 2

7

Lớp 5- Vòng 7

16/11/2015 – Thứ 2

8

Lớp 5- Vòng 8

30/11/2015 – Thứ 2

9

Lớp 5- Vòng 9

14/12/2015 – Thứ 2

10

Cấp

trường

Giao lưu học sinh Giỏi Toán Violympic Cấp trường Lớp 1-Vòng 10

21/12/2015 Thứ 2 – Thi cấp trường

Miền Bắc thi – Mở tự do 12 giờ 27/12/2015

11

Giao lưu học sinh Giỏi Toán Violympic Cấp trường Lớp 5-Vòng 11

04/01/2016- Thứ 2 _ Miền Trung thi cấp trường

Miền Trung thi còn cả nước thi tự do từ 12 giờ ngày 10/01/2016

12

Giao lưu học sinh Giỏi Toán Violympic Cấp trường Lớp 5-Vòng 12

18/01/2016 – Thứ 2 Dành cho Miền Nam thi cấp trường

Miền Nam tổ chức thi cấp trường  còn cả nước thi tự do từ 12 giờ ngày 24/01/2016

13

Giao lưu học sinh Giỏi Toán Violympic Cấp huyện Lớp 5- Vòng 13

02/02/2015 – Thứ 2 Vòng thi tự do chuẩn bị cho cấp huyện

14

Lớp 5- Vòng 14

23/02/2015 – Thứ 2 Vòng thi tự do chuẩn bị cho cấp huyện

15

Cấp

huyện

Giao lưu học sinh Giỏi Toán Violympic Cấp huyện 

04/03/2016 – Thứ 6 – Tổ chức thi cấp huyện Bảng A khu vực phía Bắc

07/03/2016 – Thứ 2 – Tổ chức thi cấp huyện Bảng B khu vực phía Trung, Nam

16

Giao lưu học sinh Giỏi Toán Violympic Cấp huyện 

11/03/2016 – Thứ 6 – Mở dự phòng dành Tổ chức thi cấp huyện Bảng A khu vực phía Bắc

11/03/2016 – Thứ 6 – Mở dự phòng dành Tổ chức thi cấp huyện Bảng B khu vực Miền Trung và Miền nam

17

Cấp

tỉnh, thành phố

Giao lưu học sinh Giỏi Toán Violympic Cấp  tỉnh,  thành phố 

25/03/2016 – Thứ 6 –  Tổ chức thi cấp Tỉnh thành phố trong cả nước theo Công văn hướng dẫn của Bộ giáo dục số…. đã kí

18

Giao lưu học sinh Giỏi Toán Violympic Cấp  tỉnh,  thành phố

01/04/2015 – Thứ 6 – Mở dự phòng dành Tổ chức thi cấp Tỉnh thành phố trong cả nước theo Công văn hướng dẫn của Bộ giáo dục số…. đã kí

19

Cấp

toàn quốc

Giao lưu Học sinh Giỏi  Toán Violympic Toàn quốc Lớp 5-Vòng 19

15/4/2015 – Thứ 4 Địa điểm thi theo các SGD đổi chéo giám thị các Sở . Công bố danh sách thí sinh trước 05/04/2016

About admin